<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 27.11.2020 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2020 http://amac.md/Webinarul Implementarea Acordului cu privire la Achizitii Publice al OMC de catre entitatile din Republica Moldova prin prisma Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale <![CDATA[Webinarul Implementarea Acordului cu privire la Achizitii Publice al OMC de catre entitatile din Republica Moldova prin prisma Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=561&t=/PRESA/Noutati/Webinarul-Implementarea-Acordului-cu-privire-la-Achizitii-Publice-al-OMC-de-catre-entitatile-din-Republica-Moldova-prin-prisma-Legii-privind-achizitiile-in-sectoarele-energeticii-apei-transporturilor-i-serviciilor-potale/ https://ebrd.glueup.com/event/29055/#home]]> 19.11.2020 08:24 Recalificare <![CDATA[Recalificare // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=560&t=/PRESA/Noutati/Recalificare/   Уважаемые коллеги!                   В соответствии с планом работы исполнительной дирекции Ассоциации "Moldova Apă-Canal" (АМАС) на 2020-2021 г.г. и с поддержкой проекта GIZ, начинаем программу  обучения  (обучение бесплатное) по получению второй специальности (переквалификация) для  работников коммунального хозяйства, имеющих средне-техническое  образование (колледж, техникум).               Окончившие программу обучения получат диплом средне-технического образования ]]> 16.11.2020 15:50 3.Analiz 2001-2019 <![CDATA[3.Analiz 2001-2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=558&t=/PRESA/Noutati/3Analiz-2001-2019/ ]]> 12.11.2020 14:53 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=559&t=/PRESA/Noutati/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-97-REGULAMENTcu-privire-la-intocmirea-si-pastrarea-dosarului-achizitiei-publicein-format-interactiv/ ]]> 12.11.2020 14:53 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=557&t=/PRESA/Noutati/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019/ ]]> 12.11.2020 14:51 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=556&t=/PRESA/Noutati/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019in-format-interactiv/ ]]> 12.11.2020 14:50 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=555&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-97-REGULAMENTcu-privire-la-intocmirea-si-pastrarea-dosarului-achizitiei-publicein-format-interactiv/ ]]> 12.11.2020 13:36 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=554&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-97-REGULAMENTcu-privire-la-intocmirea-si-pastrarea-dosarului-achizitiei-publicein-format-interactiv/ ]]> 12.11.2020 13:33 3.Analiz 2001-2019 <![CDATA[3.Analiz 2001-2019 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=553&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/3Analiz-2001-2019/ ]]> 11.11.2020 10:20 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=552&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019/ ]]> 11.11.2020 10:19 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=551&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019in-format-interactiv/ ]]> 11.11.2020 10:17 3.Analiz 2001-2019 <![CDATA[3.Analiz 2001-2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=550&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/3Analiz-2001-2019/ ]]> 11.11.2020 10:16 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=549&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019/ ]]> 11.11.2020 10:15 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=548&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019in-format-interactiv/ ]]> 11.11.2020 10:13 PROGRAMA cursului de instruire "Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și а declarației cu privire la impozitul ре venit de către întreprinderile gospodăriei dе alimentare cu арă și canalizare. Prevederi noi ale legislației fiscale" anul 2021 30 ore <![CDATA[PROGRAMA cursului de instruire "Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și а declarației cu privire la impozitul ре venit de către întreprinderile gospodăriei dе alimentare cu арă și canalizare. Prevederi noi ale legislației fiscale" anul 2021 30 ore // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=547&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/PROGRAMA-cursului-de-instruire-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-ia-declaratiei-cu-privire-la-impozitul-re-venit-de-catre-intreprinderile-gospodariei-de-alimentare-cu-ara-i-canalizare-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscaleanul-2021-30-ore/ ]]> 11.11.2020 10:02 Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE <![CDATA[Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=546&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Norme-de-securitate-la-exploatarea-instalatiilor-electrice-formator-Dl-Visarion-Cotofana-ef-sectie-Documente-Normative-Tehnice-i-Supraveghere-Energetica-ANRE/ Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Astăzi, 3 noiembrie 2020 a fost organizat de către Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) un webinar cu tematica: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Webinar-ului sau alăturat: ingineri șefi, șefi de secții, energeticieni, specialiști în securitatea muncii, directori și manageri ai Întreprinderilor de Apă - Canal, primari ]]> 11.11.2020 09:59 Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. <![CDATA[Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=545&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Aspecte-legale-i-consiliere-in-elaborarea-anexelor-la-Contractele-de-Delegare-Indicatorii-Cheie-de-Performanta/ Ce este un contract de delegare a gestiunii serviciilor? Ce este Master Plan? Care sunt Indicatorii de performanță? Care este metodologia de calcul? Cum se face monitorizarea și gestionarea performanței? Sunt câteva întrebări - subiecte pe care și le-au propus ]]> 11.11.2020 09:56 Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management <![CDATA[Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=544&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Analiza-Diagnostica-i-Planul-de-Afaceri-instrumente-eficiente-de-management/ De ce este nevoie de analiză diagnostică? Pot fi considerate rapoartele instrumente manageriale și decizionale? Denotă planul de afaceri viziunea întreprinderii? Care sunt etapele principale ale prognozării? De ce este nevoie de o analiză? Ce vrem să devenim și unde să ajungem? Cum vedem întreprinderea noastră în viitor? Întreprinderea generează profit sau pierderi? Sunt câteva întrebări pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management organizat la ]]> 11.11.2020 09:52 Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici <![CDATA[Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=543&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Norme-de-exploatare-a-instalatiilor-electrice-ale-consumatorilor-non-casnici/ Asigurarea organizării exploatării instalațiilor electrice, modalități de deservire, responsabilități și obligații, mecanisme de mentenanță, reparație, modernizare și reconstrucție a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici. Reducerea numărului avariilor, incendiilor, cazurilor de șocuri electrice și electrocutări. Sunt câteva subiecte pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici organizat la data de 21 octombrie 2020 de Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul ]]> 11.11.2020 09:50 Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative <![CDATA[Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=542&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Importanta-solutionarii-conforme-a-cauzelor-de-consum-fraudulos-Competentele-operatorilor-Alimentare-cu-Apa-i-de-Canalizare-in-cazul-constatarilor-contraventiilor-administrative/ Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), la data de 20 octombrie 2020 a desfășurat un webinar cu tematica:]]> 11.11.2020 09:48 Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020 <![CDATA[Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=541&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinare-dedicate-Serviciului-public-de-Alimentare-cu-Apa-i-de-Canalizare20-Octombrie-03-noiembrie-2020/ Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020]]> 11.11.2020 09:44 Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE <![CDATA[Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=538&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Webinar-Norme-de-securitate-la-exploatarea-instalatiilor-electrice-formator-Dl-Visarion-Cotofana-ef-sectie-Documente-Normative-Tehnice-i-Supraveghere-Energetica-ANRE/ Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice   Astăzi, 3 noiembrie 2020 a fost organizat de către Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) un webinar cu tematica: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.   Webinar-ului sau alăturat: ingineri șefi, șefi de secții, energeticieni, specialiști în securitatea muncii, directori și manageri ai Întreprinderilor de Apă - Canal, primari ]]> 03.11.2020 16:20 Календарь Ноябрь. <![CDATA[Календарь Ноябрь. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=537&t=/PRESA/Noutati/kalendari-noeabri/ ]]> 02.11.2020 09:33 Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. <![CDATA[Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=535&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Webinar-Aspecte-legale-i-consiliere-in-elaborarea-anexelor-la-Contractele-de-Delegare-Indicatorii-Cheie-de-Performanta/ Ce este un contract de delegare a gestiunii serviciilor? Ce este Master Plan? Care sunt Indicatorii de performanță? Care este metodologia de calcul? Cum se face monitorizarea și gestionarea performanței? Sunt câteva întrebări - subiecte pe care și le-au propus ]]> 27.10.2020 15:53 Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management <![CDATA[Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=531&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Webinar-Analiza-Diagnostica-i-Planul-de-Afaceri-instrumente-eficiente-de-management/ De ce este nevoie de analiză diagnostică? Pot fi considerate rapoartele instrumente manageriale și decizionale? Denotă planul de afaceri viziunea întreprinderii? Care sunt etapele principale ale prognozării? De ce este nevoie de o analiză? Ce vrem să devenim și unde să ajungem? Cum vedem întreprinderea noastră în viitor? Întreprinderea generează profit sau pierderi?  Sunt câteva întrebări pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management organizat la ]]> 23.10.2020 10:16 Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici <![CDATA[Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=529&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Webinar-Norme-de-exploatare-a-instalatiilor-electrice-ale-consumatorilor-non-casnici/ Asigurarea organizării exploatării instalațiilor electrice, modalități de deservire, responsabilități și obligații, mecanisme de mentenanță, reparație, modernizare și reconstrucție a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici. Reducerea numărului avariilor, incendiilor, cazurilor de șocuri electrice și electrocutări. Sunt câteva subiecte pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici organizat la data de 21 octombrie 2020 de Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul ]]> 21.10.2020 14:10 Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative <![CDATA[Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=527&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Webinar-Importanta-solutionarii-conforme-a-cauzelor-de-consum-fraudulos-Competentele-operatorilor-Alimentare-cu-Apa-i-de-Canalizare-in-cazul-constatarilor-contraventiilor-administrative/ Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), la data de 20 octombrie 2020 a desfășurat un webinar cu tematica: ]]> 21.10.2020 09:37 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №96. REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №96. REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=526&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-96-REGULAMENT-cu-privire-la-acordul-cadru-ca-modalitate-speciala-de-atribuirea-contractelor-de-achizitii-publice-in-format-interactiv/ ]]> 16.10.2020 12:33 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №96. REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №96. REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=525&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-96-REGULAMENT-cu-privire-la-acordul-cadru-ca-modalitate-speciala-de-atribuirea-contractelor-de-achizitii-publice-in-format-interactiv/ ]]> 16.10.2020 12:30 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №95. INSTRUCȚIUNE privind elaborare a secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №95. INSTRUCȚIUNE privind elaborare a secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=524&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-95-INSTRUCIUNEprivind-elaborare-a-sectiunii-specializate-Apa-i-sanitatiea-Planului-de-Amenajare-a-Teritoriului-National-PATN-in-format-interactiv/ ]]> 12.10.2020 11:09